Kai Malkwitz

Innovation Architecture
E-Business-Concepts
Startup Consulting

View Kai Malkwitz's profile on LinkedIn
Follow @KaiMalkwitz